The I Jonathon - The Jonathon Of Champions.

vinyl

Vinyl är ett slags plast och det har använts till många olika ändamål under årens lopp. Ordet vinyl kan avse själva materialet, såsom man använder det när man avser golv eller tapeter av vinyl. Det kan också avse föremål, såsom vinylskivor, vilka även kallas grammofonskivor. De var populära när jag var barn och jag brukade spela både 33-varvare och 45-varvare. 33-varvarna kallades LP-skivor och 45-varvarna var de som benämndes singlar, och följaktligen hade en enda sång på en sida och en annan, inte alltid särskilt bra låt på den andra.