The I Jonathon - The Jonathon Of Champions.

Hjälp som är viktig

Kan du utföra första hjälpen och vet du hur det fungerar? Detta kan vara något som är svårt och jag tror att man också kan göra något för alla andra vilket jag tycker om och vilket vi alla vill åt. Så om man kan göra något som alla också vill så handlar det mer om att få något som fungerar för alla andra samtidigt som man också kan njuta av att ha räddat ett liv genom den hjälp som man gör för personen i fråga. Så om man inte kan detta så är det bra om man tar lektioner och lär sig detta på riktigt, något som är bra.